องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญร่วมโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 10 พ.ค. 2567 44
การจัดการแข่งขันกรีฬา อบต.โพธิ์ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 29 ก.พ. 2567 114
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 8 ก.พ. 2567 96
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 8 ม.ค. 2567 128
อบต.โพธิ์ ร่วมพิธีฉลองเจดีย์มณฑปบูรพาจารย์ งานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบลโพธิ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์ พระมหาเปรียญ 28 ธ.ค. 2566 206
กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” 12 ธ.ค. 2566 233
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ 5 ธ.ค. 2566 139
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28 พ.ย. 2566 141
ขอเชิญประชาชนทุกท่านร่วมงาน ” โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ 21 พ.ย. 2566 148
กิจกรรมรำเฉลิมฉลอง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 20 พ.ย. 2566 171
พิธีสู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีเฉลิมฉลองเมืองศรีสะเกษ 20 พ.ย. 2566 81
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพธิ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา 6 ต.ค. 2566 71
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ กรณีเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ต.ค. 2566 151
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดอบต.โพธิ์ ทำความสะอาดห้องเรียน ของเล่นเด็ก ตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 4 ต.ค. 2566 64
กิจกรรมตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 29 ส.ค. 2566 61
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน วัดบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566 16 ส.ค. 2566 75
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 5 ส.ค. 2566 82
อบต.โพธิ์ ลงนาม MOU บูรณาการ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน 27 ก.ค. 2566 73
บุคลากรทางการศึกษา อบต.โพธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย 23 ก.ค. 2566 70
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เด็กปฐมวัย 12 ก.ค. 2566 153
สารประชาสัมพันธ์ 10 ก.ค. 2566 46
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการเรารักศิลปะ ดนตรี และกีฬา 6 ก.ค. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 28 เม.ย. 2566 52
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส 27 มี.ค. 2566 111
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 18 มี.ค. 2566 129
การติดตาม นิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 10 มี.ค. 2566 137
แต่งตั้งเจ้าพนักงานดำเนินการตามโครงการออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2566 1 มี.ค. 2566 98
การสำรวจข้อมูลวัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งมีพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่จำวัดและปฏิบัติธรรม และยังไม่มีสถานะเป็นวัดตามกฎหมาย เขตพื้นที่ ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ จ.ศก. 28 ก.พ. 2566 101
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 24 ก.พ. 2566 55
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย 17 ก.พ. 2566 89