องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 8

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนป้องกันการทุจริต-70   26 เม.ย. 2566 171
แผนป้องกันการทุจริต-67   26 เม.ย. 2566 164
แผนป้องกันการทุจริต-68   26 เม.ย. 2566 187
แผนป้องกันการทุจริต-69   26 เม.ย. 2566 139
แผนป้องกันการทุจริต-66   26 เม.ย. 2566 32
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566–2570)   30 มิ.ย. 2565 31