องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: คำแถลงนโยบายของผู้บริหาร

นโยบายนายยกเทศมนตรี
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์


 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562   View : 1078