องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แผนพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 11

แผนพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569)   27 ต.ค. 2566 1
แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569)   27 ต.ค. 2566 0
แผนการพัฒนาบุคลากร 2564-2566   30 ธ.ค. 2563 17
แผนการพัฒนาบุคลากร 2564-2566   30 ธ.ค. 2563 18
แผนพัฒนาบุคลากร 2561   1 ต.ค. 2561 25