องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมผู้นำชุมชนลงพื้นที่ขับเคลื่อนธนาคารขยะภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตำบลโพธิ์สะอาด"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 25 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ พร้อมผู้นำชุมชนลงพื้นที่ขับเคลื่อนธนาคารขยะภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "ตำบลโพธิ์สะอาด"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567... วันที่ 20 ก.พ. 2567 (ดูู 43)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

วันที่ 29 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ นำโดย นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2566-4 ม.ค. 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.โพธิ์, อปพร.อบต.โพธิ์, ตำรวจ,อสม.ตำบลโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตร..... วันที่ 29 ธ.ค. 2566 (ดูู 235)

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโพธิ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นายตุ๋ย ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารฯ, สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์พร้อมเจ้าหน้าที่,ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(C..... วันที่ 24 พ.ย. 2566 (ดูู 173)