องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายตุ๋ย ทองมิตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0982122742


นายวิชัย นัยนิตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0804204134


นายรุ่งวิทย์ แฉลัมไธสง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0802577797


นางสมจิตร ชาประเสริฐ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0837393368