องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

กองช่าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นางกฤตวรรณ สาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0821308505


นายสงวน ศรีแก้ว
นายช่างโยธา


นายวัฒชัย รัศมี
นายช่างไฟฟ้า


นายปกรณ์ ทองอินทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา