องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน


นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0656415877


นางสาวรัชนก สมณา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน