องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร
นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0619290081


นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร
นักวิชาการศึกษา


นางสุรางค์รัตน์ ศรีหาวงค์
ครู


-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ช่วย


นางฐิตินันท์ พยัคฆพล
ผู้ดูแลเด็ก