องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1   19 ต.ค. 2564 29
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุงครั้งที่ 1   19 ต.ค. 2564 16
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   19 ต.ค. 2563 24
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566   19 ต.ค. 2563 15