องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 14

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2567   5 ม.ค. 2567 7
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566   6 ต.ค. 2565 25