องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 2567   4 ม.ค. 2567 24
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566   6 ต.ค. 2565 55