องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

งานตรวจสอบภายใน


ออนไลน์ : 3

งานตรวจสอบภายใน วันที่ โหลด
รายงานผลประเมินควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   17 พ.ย. 2566 159
การใช้แผนตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566   31 ต.ค. 2565 57