องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
 โดย นายตุ๋ย  ทองมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และได้รับความอนุเคราะห์จาก นางศิริพร  ผิวพรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ และนายไสว  นัยนิตย์ เกษตรกรตำบลโพธิ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม
โพสโดย : ยุพา   วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567   View : 47
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยให้เด็กปฐมวัย  (ดู 93)
บุคลากรทางการศึกษา อบต.โพธิ์เข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย  (ดู 47)
อบต.โพธิ์ ลงนาม MOU บูรณาการ 15 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สู่การพัฒนาวัดและชุมชนอย่างยั่งยืน  (ดู 52)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมงานบุญมหาสังฆทาน วัดบ้านโพธิ์ ประจำปี 2566  (ดู 59)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ร่วมถวายเทียนพรรษาสืบสานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566  (ดู 63)
กิจกรรมตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖  (ดู 43)
ประกาศ ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ กรณีเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ดู 70)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :