องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-826383, 045-826386
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.pho.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์  Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
 
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
​โทรศัพท์  045-826383, 045-826386
View : 1102