องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 2

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม วันที่ โหลด
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจ   28 ก.พ. 2567 46
แบบการรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์   1 ก.พ. 2566 54