องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 9

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy วันที่ โหลด
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่(ภาษาไทย)   8 ม.ค. 2567 21
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่(ภาษาอังกฤษ)   8 ม.ค. 2567 24