องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 5

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   4 ม.ค. 2566 31
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต   13 ม.ค. 2563 24