องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566   1 ก.พ. 2566 2
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน   1 ม.ค. 2566 18