องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร   1 ก.พ. 2566 23