องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 9

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   22 ก.ย. 2566 5