องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล   4 ม.ค. 2566 31
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   7 ธ.ค. 2565 21